Annemiek +31 610485545 Anke +31 622413351
info@ont-moetinflow.nl

Copyright

© Copyright informatie voor www.ont-moetinflow.nl

De informatie op deze site is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie of herdistributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ont-moet In Flow reizen. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt moet vooraf schriftelijk door Ont-moet In Flow reizen worden goed gekeurd. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd is of niet juist is. Ont-moet In Flow reizen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Ont-moet In Flow reizen geen controle heeft. Ont-moet In Flow reizen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op de website. Voor vragen en/of geconstateerde problemen van technische aard kunt u altijd contact opnemen met de info@ont-moetinflow.nl